Små stänk från himlen

Små stänk från himlen är en samling funderingar, citat och reflektioner kring livet här och nu. Tankar om hopp, stillhet, glädje och tacksamhet varvas med funderingar om andlighet och att bara få vara.
Christina Nordstrand delar med sig av sina funderingar klädda i bilder och toner. Cd skiva med musik medföljer

Spökskolan

Musikal & musiksaga

Finns det spöken?
Inte vet jag och inte vet du men den här berättelsen kanske ger svar på frågan.

Har du någon gång känt att du inte passar in?
Men vem är udda? Vem är normal? Vem bestämmer det ? Musikalen Spökskolan är en fartfylld, spännande och humoristisk musikal med svängig glad musik och innehåller 15 roller som enkelt kan anpassas till fler eller färre. Innehållet lockar till tankar och samtal om möten, empati och hur vi ser på varandra.

Den Magiska Trädgården

Sångerna i Den magiska Trädgården lyfter fram olika musikstilar och olika instrument. Boken innehåller noter, texter och i anslutning till varje sång finns små kommentarer som kan användas som utgångspunkt för samtal/lektioner. I boken finns även ett konsert manus med repliker som presenterar varje låt . Berättelsen är inte sammanhängande utan ni kan plocka ut de låtar med tillhörande repliker ni vill använda. CD:n innehåller alla sånger i både sång- och kompversioner.

1.   Välkommen till trädgården
2.   Spindel Rock
3.   Svängiga fjärilen
4.   Kråk – rap
5.   Myran Tyra och Bo
6.   Sigge fästing tango
7.   Humlans munspel
8.   Igis Boogie-woogie
9.   Myggans blues
10. Latmasken
11. Ogräs sjunger bluegräs
12. Snigeln Christina
13. Arga Getingen
14. Trädgårdsparaden
15. Vals i trädgården
16. Nyckelpigans stepp